Nasze działania

Tworzymy interdyscyplinarny zespół specjalistów zajmujący się zdrowiem psychicznym. Prowadzimy diagnozę, konsultacje oraz psychoterapię dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Terapia indywidualna

Konsultacje psychologiczne

Konsultacje psychiatryczne

Konsultacje wychowawcze

Zajęcia grupowe

Coaching

Dowiedz sie więcej

Czym różni się wizyta u psychologa od wizyty u psychiatry? Kiedy iść do psychoterapeuty? Czym jest TUS i wiele innych ważnych informacji przedstawiamy poniżej.

Lekarz psychiarta

jest to osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku lekarskim, uczelni medycznej. Lekarzem jest osoba posiadająca właściwe kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych: rozpoznawania chorób, badania stanu zdrowia, udzielaniu porad lekarskich, leczenia, rehabilitacji, wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji:


Psychiatria dorosłych: dział psychiatrii koncentrujący się na leczeniu zaburzeń psychicznych występujących u osób, które zakończyły tzw. okres rozwojowy (za umowną granicę przyjmuje się ukończenie 18 roku życia).


Psychiatria dzieci i młodzieży: dział psychiatrii zajmujący się leczeniem osób w, tzw. okresie rozwojowym, tj. dzieci oraz młodzież.

jest to osoba, która posiada właściwe kwalifikacje, do udzielania świadczeń psychologicznych, potwierdzone wymaganymi dokumentami. Psychologiem może być tylko osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia. Świadczenia jakich udziela psycholog: diagnoza psychologiczna, opiniowanie, orzekanie, terapia, psychoedukacja, psychoterapia (psycholog może odbyć szkolenie w zakresie psychoterapii i uzyskać kwalifikacje psychoterapeuty). Ponadto psycholog może odbyć specjalizację zawodową (psychologia kliniczna, psychoterapia dzieci i młodzieży).

Psycholog

Psychoteraputa

jest to osoba, która ukończyła studia wyższe, posiada zaświadczenie o ukończeniu atestowanego lub rekomendowanego szkolenia w zakresie psychoterapii i może prowadzić psychoterapię. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji psychoterapeuty ( do czasu wydania odrębnych przepisów określających umiejętności psychoterapeutów) jest certyfikat, m.in. Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej.

Psychoterapia

jest formą pracy z osobami zmagającymi się z różnorodnymi trudnościami. Polega na wspólnej rozmowie (lub w przypadku dzieci - zabawie), która pomaga pacjentowi (klientowi) uświadomić sobie z czego wynikają aktualne problemy, zauważyć powtarzające się w jego życiu schematy, utrudniające funkcjonowanie przekonania i zastanowić się, czy chce je zmienić oraz w jaki sposób miałyby wyglądać po takiej zmianie. Psychoterapia służy poprawie zdrowia psychicznego, rozwojowi umiejętności społecznych, radzenia sobie z trudnymi zachowaniami, myślami, emocjami. Jest to podstawowa forma pomocy dla osób będących w kryzysie (lub po kryzysie) psychicznym oraz w przypadku większości zaburzeń psychicznych.


W psychoterapii istnieje wiele różnych technik i podejść. Najpopularniejsze nurty w psychoterapii to:

- podejście behawioralne i poznawczo-behawioralne

- podejście systemowe

- podejście psychoanalityczne i psychodynamiczne

- podejście humanistyczne i egzystencjalne

- inne (np. integracyjne)

Pierwsze wizyty/wizyty diagnostyczne

przed rozpoczęciem procesu terapeutycznego odbywają się minimum 2-3 wizyty (konsultacje) diagnostyczne, które mają na celu zebranie informacji o pacjencie, rozpoznanie obszarów wymagających pracy oraz opracowanie planu działania. W przypadku pacjentów/klientów niepełnoletnich bardzo ważne są informacje uzyskane od opiekunów, dlatego też, szczególnie w trakcie pierwszego spotkania, wskazana jest obecność obojga rodziców (opiekunów).


Prosimy także o zabranie ze sobą:

- dokumentacji medycznej pacjenta (klienta) – kart pobytu w szpitalu, zaświadczeń od lekarzy lub innych specjalistów, wyników badań, listy przyjmowanych leków

- opinii lub wyników badań z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

- opinii o funkcjonowaniu pacjenta (klienta) ze szkoły oraz innych miejsc gdzie pacjent (klient) spędza dużo czasu (np. świetlica środowiskowa, ośrodek)

Badania psychologiczne

stanowią jedną z części całościowej diagnozy funkcjonowania pacjenta (klienta). Przeprowadzenie badań jest poprzedzone wcześniejszą wizytą konsultacyjną mającą na celu zapoznanie się z pacjentem (klientem). Wynika to z tego, że dobranie odpowiednich w danej sytuacji dla danej osoby badań i konkretnych narzędzi diagnostycznych oraz ich rzetelna interpretacja są możliwe jedynie przy szerszym spojrzeniu na pacjenta (klienta) i uwzględnieniu problemów, które są powodem zgłoszenia.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

jest opartą na dowodach interwencją psychologiczną stosowaną w celu rozwijania umiejętności społecznych. TUS jest metodą, w której nie wykorzystuje się specyficznych narzędzi oraz metod pracy zarezerwowanych tylko dla Treningu Umiejętności Społecznych, istotą zajęć zawsze jest doświadczenie oraz tzw. “refleksja poznawcza” (zrozumienie i przeanalizowanie tego co się dzieje). Pomimo tego, że programy są różne to za ich skuteczność odpowiada stosowanie pewnych zasad oraz strategii opartych na regule społecznego uczenia się.


TUS jest metodą pracy stosowaną głównie w pracy z grupami. Kontrolowana oraz wspomagana przez dorosłego interakcja z rówieśnikami jest szansą na doskonalenie wielu kompetencji. TUS, jest metodą charakteryzującą się wysokim stopniem dyrektywności. Niekiedy konieczna bywa jednak praca indywidualna lub połączenie obu metod. Praca metodą TUS wymaga od prowadzącego zrozumienia tego czym są umiejętności społeczne oraz jakie z nich są w danym momencie istotne dla dziecka oraz umiejętności rozłożenia tych kompetencji na czynniki pierwsze.

Opracowano na podstawie książki: Trening Umiejętności Społecznych, aut. Joanna Węglarz, Dorota Bentkowska; wyd. Harmonia

Zajęcia prowadzone w ramach Treningu pozwalają Rodzicom oraz Opiekunom na zdobycie praktycznych umiejętności budowania jak najlepszych relacji z dziećmi w każdym wieku. Spotkania umożliwiają także uświadomienie sobie swojej roli jako rodzica w procesie wychowania, pogłębienie samoświadomości dotyczącej skuteczności stosowanych metod wychowawczych, poddanie refleksji mitów i stereotypów dotyczących wychowywania dzieci.


Spotkania mają charakter warsztatowy oraz odbywają się w ramach cyklu zajęć grupowych. Każde ze spotkań poświęcone jest określonemu tematowi, co sprzyja uporządkowaniu przedstawianych treści edukacyjnych oraz ćwiczeniu określonych umiejętności.


Z prowadzonych warsztatów mogą skorzystać Rodzice oraz Opiekunowie dzieci w każdym wieku – indywidualnie lub wspólnie jako para. Doskonalenie swoich kompetencji jako Rodzica lub Opiekuna pozwala na:

- rozwinięcie zdolności wspierania dziecka w rozumieniu i radzeniu sobie z trudnymi emocjami

- nabycie umiejętności stawiania granic i wprowadzania zasad

- rozwinięcie kompetencji komunikacyjnych

- poznanie metod zachęcania dziecka do współpracy/samodzielności

- wypracowanie umiejętności bycia konsekwentnym

- budowanie adekwatnego poczucia wartości u dziecka


Skuteczność wychowania w dużej mierze zależy od osoby samego Rodzica lub Opiekuna. Budowanie prawidłowej relacji z dzieckiem lub nastolatkiem wyraża się w okazywaniu miłości, akceptacji i szacunku, a także poprzez stawianie adekwatnych granic i wymagań w czym szczególną rolę pełnią umiejętności komunikowania się. Dzięki takiemu wsparciu Rodzica lub Opiekuna dziecko może osiągnąć korzyści, takie jak:

- zdobywanie umiejętności rozumienia oraz regulowania własnych emocji

- poczucie bezpieczeństwa dzięki zyskaniu adekwatnych granic

- rozwijanie empatii i nauka komunikowania potrzeb

- stopniowe uczenie nowych umiejętności i dążenie do samodzielności

- nauka rozumienia i dostosowywania się do norm społecznych

- budowanie adekwatnego poczucia własnej wartości


Coaching

Pierwsza sesja coachingowa. Pierwsze spotkanie ma charakter organizacyjny i ma na celu zaprezentowanie metod pracy, jest bezpłatne i może odbywać się online. Kolejne spotkania również mogą odbywać się online, jak i stacjonarnie.


Coaching indywidualny. Coaching jest metodą pracy indywidualnej z klientem, polegającej na doskonaleniu kompetencji głównie zawodowych, ale nie tylko takich. Istotą pracy coacha jest inspirowanie uczestnika do rozwoju poprzez skłanianie do samodzielnego wyciągania wniosków ze swojej pracy czy zachowania. W coachingu wykorzystywane są klasyczne metody coachingowe, takie jak GROW czy cykl Kolba. Jednak stanowią one osnowę rozmowy coachingowej a nie sztywny schemat. Ponadto stosowane są takie narzędzia jak: pytania paradoksalne, pytania prowokujące, metodę szybkiego skłaniania do zmiany i inne.


Coaching grupowy. Proces edukacyjny dla małych grup 4-8 osób. Sesje są przeznaczone dla osób, które preferują dzielenie się wiedzą i wzajemne uczenie się jako możliwość rozwoju swoich kompetencji. W poszczególnych sesjach mogą brać udział różne osoby. Do pracy wykorzystywane są również metody Action Learning oraz Peer Consulting.

Badanie FRIS®

FRIS® jest narzędziem rozwojowym, które określa i opisuje naturalny sposób myślenia oraz działania. Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje – zarówno w pracy, w relacjach, jak i w rozwoju osobistym. FRIS® może stanowić uzupełnienie lub otwarcie coachingu.

wsparcie

Nasze usługi, zarówno indywidualne, jak i grupowe stanowią wsparcie w trudnych sytuacjach.

Jesteśmy do Waszej dyspozycji w sytuacjach kryzysowych. Możecie na nas liczyć.

pomoc

Nasz zespół to wykwalifikowaniu specjaliści. Bazujemy na rzetelnej wiedzy i aktualnych badaniach naukowych.

wiedza

A few sentences about your

product. How it help to solve

clients' problems. It should

convince the unconvinced. No

fake quotes or photos!

Piotr Czyż

Milena Wabnic

Zespół

Współdziałamy, by pomagać. Nasz zespół tworzą psycholodzy, psychoterapeuci i lekarz psychiatra.

Magdalena Mutwil

Karolina Dunaj

Anna Królicka-Deręgowska

słowo przewodnie/motto

zadbaj o siebie

pobierz darmowe materiały

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent nec erat eget enim condimentum laoreet non vitae mi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent nec erat eget enim condimentum laoreet non vitae mi. Cras elementum, lorem nec finibus

Eliza, mama Zosi

Krystyna

Krzysztof, ojciec bliźniaków

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies.
więcej