Nasz zespół

Tworzymy interdyscyplinarny zespół specjalistów zajmujący się zdrowiem psychicznym. Prowadzimy diagnozę, konsultacje oraz psychoterapię dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych.

Magdalena Mutwil

psycholog po studiach magisterskich na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Certyfikowany psychoterapeuta poznawczo- behawioralny (nr certyfikatu 908), specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży. Ukończyła studia podyplomowe nadające uprawnienia pedagogiczne. Certyfikowany trener TUS. Certyfikowany diagnosta ADOS-2. Po licznych szkoleniach dotyczących terapii behawioralnej.


Aktualnie pracuje jako psycholog i psychoterapeuta w Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej przy Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży gdzie koordynuję pracę zespołu terapeutycznego. Prowadzi zajęcia dla studentów psychologii na Uniwersytecie SWPS.


Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami oraz osobami dorosłymi w zakresie przeprowadzania diagnozy psychologicznej, prowadzenia psychoterapii indywidualnej oraz grupowej.


Swoje doświadczenie zbierała pracując w oddziale dziennym psychiatrii dla dzieci i młodzieży, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Zespole Leczenia Środowiskowego, Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym, przedszkolach terapeutycznych.

 • diagnoza psychologiczna m.in. spektrum autyzmu, ADHD, zaburzenia lękowe (np. mutyzm wybiórczy, lęk społeczny, napady paniki, lęk separacyjny, lęk uogólniony), depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, stres pourazowy,
 • praca psychoterapeutyczna z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, obszary pracy: zaburzenia lękowe (mutyzm wybiórczy, lęk społeczny, napady paniki, lęk separacyjny, lęk uogólniony), depresja, ADHD, spektrum autyzmu, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, stres pourazowy,
 • psychoedukacja rodziców,
 • prowadzenie terapii grupowej m.in. TUS (Trening Umiejętności Społecznych), socjoterapia,
 • zajęcia grupowe profilaktyczne dot. zdrowia psychicznego,
 • prowadzenie szkoleń dla kadry pedagogicznej,
 • prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców,
 • wykonywanie badania ADOS-2,
 • badanie intelektu testem Stanford-Binet 5.

wtorek 17:00-21:00

Czym się zajmuje?

Piotr Czyż

Psycholog, w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia realizowanego przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego - Psychoterapii Dzieci i Młodzieży oraz w trakcie Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS.


Uczestnik licznych szkoleń dot. terapii oraz diagnozy zaburzeń okresu rozwojowego, certyfikowany trener TUS, certyfikowany diagnosta ADOS-2. Doświadczenie zawodowe: Dzienny Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży, Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Poradnia dla Osób z Autyzmem Dziecięcym, Zespół Leczenia Środowiskowego.

 • diagnoza psychologiczna m.in. spektrum autyzmu, ADHD, zaburzenia lękowe (np. mutyzm wybiórczy, lęk społeczny, napady paniki, lęk separacyjny, lęk uogólniony), depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,
 • praca psychoterapeutyczna z dziećmi i młodzieżą, obszary pracy: zaburzenia lękowe (mutyzm wybiórczy, lęk społeczny, napady paniki, lęk separacyjny, lęk uogólniony), depresja, ADHD, spektrum autyzmu, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,
 • psychoedukacja rodziców,
 • prowadzenie terapii grupowej m.in. TUS (Trening Umiejętności Społecznych), socjoterapia,
 • zajęcia grupowe profilaktyczne dot. zdrowia psychicznego,
 • prowadzenie szkoleń dla kadry pedagogicznej,
 • prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców,
 • wykonywanie badania ADOS-2,
 • badanie intelektu testem Stanford-Binet 5.

poniedziałek 16:00-19:00, środa 14:00-20:00

Czym się zajmuje?

Milena Otrębowska

psycholog po studiach magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim, psychoterapeutapoznawczo-behawioralny w trakcie certyfikacji. W trakcie studiów podyplomowych w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Ukończyła studia podyplomowe nadające uprawnienia pedagogiczne. Certyfikowany trener TUS oraz certyfikowany diagnosta ADOS-2. Ukończyła szkolenie zgodne z zalecanymi przez międzynarodowe standardy leczenia zaburzeń potraumatycznych metodami zorientowanymi na traumę terapii poznawczo-behawioralnej PTSD. Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę uczestnicząc w konferencjach naukowych oraz szkoleniach z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci, młodzieży i dorosłych. Pracuje w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży we Wrocławiu.


Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w zakresie przeprowadzania diagnozy psychologicznej, prowadzenia psychoterapii indywidualnej oraz grupowej. Prowadzi warsztaty Kompetencji Wychowawczych dla Rodziców oraz konsultacje indywidualne w obszarze udzielania wsparcia psychologicznego i psychoedukacji.


Doświadczenie zbierała pracując między innymi w Dziennym Oddziale Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży, Ośrodku Interwencji Kryzysowej oraz Ośrodku Terapeutycznym Stowarzyszenia Akson.

środa 13:00-19:00, sobota 8:00-14:00

Czym się zajmuje?

 • diagnoza psychologiczna m.in. spektrum autyzmu, ADHD, zaburzenia lękowe (np. mutyzm wybiórczy, lęk społeczny, napady paniki, lęk separacyjny, lęk uogólniony), depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, PTSD, zaburzenia osobowości,
 • praca psychoterapeutyczna z dziećmi i młodzieżą oraz dorosłymi, obszary pracy: zaburzenia lękowe (mutyzm wybiórczy, lęk społeczny, napady paniki, lęk separacyjny, lęk uogólniony), depresja, ADHD, spektrum autyzmu, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, PTSD, zaburzenia osobowości, bezsenność,
 • psychoedukacja rodziców,
 • prowadzenie terapii grupowej m.in. TUS (Trening Umiejętności Społecznych),
 • zajęcia grupowe profilaktyczne dot. zdrowia psychicznego,
 • prowadzenie szkoleń dla kadry pedagogicznej,
 • prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców,
 • wykonywanie badania ADOS-2,
 • badanie intelektu testem Stanford-Binet 5,
 • prowadzenie Treningu Kompetencji Wychowawczych.

Karolina Dunaj

Psycholożka, absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Oddziale Dziennym Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży, Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym, Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży.


Ukończyła roczne studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w nurcie integratywnym. Posiada certyfikat Trenera Umiejętności Społecznych zgodny z wytycznymi MEN. Prowadzi warsztaty rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne w szkołach podstawowych dla dzieci i młodzieży.


Obecnie pracuje indywidualnie z dziećmi oraz ich rodzinami, a także prowadzi grupy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Zatrudniona na stanowisku asystenta na Uniwersytecie Wrocławskim.

 • diagnoza psychologiczna m.in. spektrum autyzmu, ADHD, zaburzenia lękowe (np. mutyzm wybiórczy, lęk społeczny, napady paniki, lęk separacyjny, lęk uogólniony), depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,
 • praca psychoterapeutyczna z dziećmi i młodzieżą, obszary pracy: zaburzenia lękowe (mutyzm wybiórczy, lęk separacyjny), ADHD, spektrum autyzmu,
 • psychoedukacja rodziców,
 • prowadzenie terapii grupowej m.in. TUS (Trening Umiejętności Społecznych), socjoterapia,
 • zajęcia grupowe profilaktyczne dot. zdrowia psychicznego.

poniedziałek 18:00-20:00, wtorek 14:00-20:00

Czym się zajmuje?

Anna Królicka-Deręgowska

lekarz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapeuta

Ukończyła Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. W 2018r. obroniła pracę doktorską w dziedzinie psychiatrii. Ukończyła kurs „Otwarty Dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego” oraz 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne w podejściu integratywnym. Specjalizację realizowała w trybie rezydenckim w Oddziale Stacjonarnym i Dziennym Psychiatrii dla dzieci i Młodzieży Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Gromkowskiego we Wrocławiu.


Doświadczenie zdobywała odbywając staże w poradniach i na oddziałach dla osób poniżej 18 roku życia oraz na oddziałach ogólnopsychiatrycznych. Pracowała w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Medycznym Practimed oraz uczestniczyła w programie wsparcia osób w kryzysie społecznym w środowisku pacjentów. Obecnie pracuje w Dziennym Ośrodku Psychiatrii i Zaburzeń Mowy we Wrocławiu.

 • diagnoza psychiatryczna i leczenie zaburzeń psychicznych u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych m.in. chorób afektywnych, zaburzeń psychotycznych, zaburzeń odżywiania, zaburzeń lękowych i psychosomatycznych, zaburzeń spektrum autyzmu, zaburzeń hiperkinetycznych, zaburzeń zachowania i opozycyjno-buntowniczych,
 • praca psychoterapeutyczna w nurcie integratywnym z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

czwartek 9:00-18:00 oraz sobota (do ustalenia)

Czym się zajmuje?

Ewelina Świszcz-Suchta

Psycholożka, absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie SWPS. Absolwentka studiów pierwszego stopnia na kierunku Terapia Zajęciowa na Akademii Wychowania Fizycznego. Certyfikowana trenerka TUS. W trakcie rocznego kursu Interwencji Kryzysowej opartego na technikach i metodach poznawczo-behawioralnych w tym III fali, kurs organizowany jest przez Instytut Terapii Poznawczo — Behawioralnej. Rozpoczyna kurs podstawowy terapii systemowej organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej.


Doświadczenie zdobywała, pracując w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży jako terapeuta zajęciowy. Prowadziła zajęcia grupowe i indywidualne dla pacjentów Ośrodka. A także jako wolontariuszka w Fundacji Non Licet, gdzie rozpoczynała pracę psychologiczną z dziećmi i młodzieżą.


Obecnie pracuje terapeutycznie w Centrum Pomocy Dzieciom z dziećmi pokrzywdzonymi przestępstwem i ich niekrzywdzącymi rodzicami/opiekunami, a także koordynuje i prowadzi zajęcia grupowe dla dzieci i rodziców. Ponadto pracuje jako psycholożka/interwentka kryzysowa w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego na Oddziałach Pediatrycznych.

 • prowadzenie terapii grupowej m.in. TUS (Trening Umiejętności Społecznych), socjoterapia,
 • psychoedukacja rodziców,
 • poradnictwo psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • interwencja kryzysowa rodziców młodszych dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • pracą psychoterapeutyczną z dziećmi i młodzieżą, obszary pracy: trudności wychowawcze i rozwojowe, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia emocjonalne zaburzenia lękowe, zachowania agresywne, zaburzenia zachowania, ADHD, spektrum autyzmu, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,
 • diagnoza psychologiczna m.in. spektrum autyzmu, ADHD, zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia obsesyjno- kompulsyjne.

piątek 13:00- 19:00

Czym się zajmuje?

Luba Ślósarz

Psycholog, psychoteraputa poznawczo-behawioralny (w trakcie certyfikacji), pedagog, doktor nauk społecznych w zakresie psychologii oraz doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Certyfikowany trener TUS oraz certyfikowany tutor (Collegium Wratislaviense).


Doświadczenie zdobywała, pracując w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży jako psycholog i psychoterapeuta. Prowadziła zajęcia grupowe i indywidualne dla pacjentów Ośrodka. A także doskonaląc się w sferze naukowej oraz prowadząc praktykę psychoterapeutyczną.


Jest autorką /współautorką blisko 60 tekstów naukowych, uczestniczką i organizatorką licznych konferencji krajowych i zagranicznych. Ponadto koordynowała lub aktywnie uczestniczyła w kilkudziesięciu ogólnopolskich i międzynarodowych projektach badawczo-edukacyjnych, w tym dotyczących profilaktyki w zakresie zdrowia psychicznego. Jest również autorką dwóch monografii i współautorką dwóch podręczników oraz członkiem rady redakcyjnej dwóch czasopism naukowych, w tym od roku 2014 założycielem oraz redaktorem naczelnym czasopisma „e-methodology”.


Aktualnie jest zatrudniona na etacie badawczo-dydaktycznym na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz pracuje jako psycholog w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego (Wrocław).

 • diagnoza psychologiczna m.in. spektrum autyzmu, ADHD, zaburzenia lękowe (np. mutyzm wybiórczy, lęk społeczny, napady paniki, lęk separacyjny, lęk uogólniony), depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, PTSD, zaburzenia osobowości,
 • praca psychoterapeutyczna z dorosłymi oraz dziećmi i młodzieżą, obszary pracy: zaburzenia lękowe; zaburzenia neurorozwojowe (głownie ADHD); depresja, zaburzenia osobowości; regulacja emocji, komunikacja w związkach.
 • prowadzenie terapii grupowej m.in. TUS (Trening Umiejętności Społecznych),
 • zajęcia grupowe profilaktyczne dot. zdrowia psychicznego,
 • prowadzenie szkoleń dla kadry pedagogicznej,
 • prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców,

wtorek 13:00-20:00

Czym się zajmuje?

Natalia Szymańska

Psycholożka po studiach magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła roczny kursinterwencji kryzysowej, certyfikowana trenerka TUS. W trakcie kursu podstawowego psychoterapiisystemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.


Aktualnie pracuje jako psycholog na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży II WSS im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, w Dolnośląskim Centrum Diagnostyki i Terapii FAS, w Instytucie Terapii Poznawczo-Behawioralnej.


Doświadczenie zawodowe zdobywała w: Dziennych Oddziałach Psychiatrycznych dla Dzieci i Młodzieży (WSS im. J. Gromkowskiego oraz Centrum Neuropsychiatrii Neuromed, Wrocław), Poradniach Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży (WSS im. J. Gromkowskiego oraz Centrum Neuropsychiatrii Neuromed, Wrocław), Środowiskowym Domu Samopomocy (Krajowe Towarzystwo Autyzmu, Kraków), Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej (Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii), Oddziale Neurochirurgii (Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Kraków), Oddziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii (Szpital Uniwersytecki, Kraków), Oddziale Klinicznym Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży (Szpital Uniwersytecki, Kraków), Wrocławskim Centrum Alzheimerowskim.

 • diagnoza psychologiczna m.in. spektrum autyzmu, ADHD, zaburzenia lękowe (np. mutyzm wybiórczy, lęk społeczny, napady paniki, lęk separacyjny, lęk uogólniony), depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,
 • praca psychoterapeutyczna z dziećmi i młodzieżą, obszary pracy: zaburzenia lękowe (mutyzm wybiórczy, lęk społeczny, napady paniki, lęk separacyjny, lęk uogólniony), depresja, ADHD, spektrum autyzmu, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,
 • psychoedukacja rodziców,
 • interwencja kryzysowa, m.in. w sytuacji kryzysu utraty zdrowia, żałoby, rozwodu rodziców,
 • prowadzenie terapii grupowej, m.in. TUS (Trening Umiejętności Społecznych), socjoterapia,
 • badanie intelektu testem Stanford-Binet 5.

poniedziałek 15:30-18:30

Czym się zajmuje?

czwartek 16:30-19:30

Paulina Aniszewska

Psycholożka po studiach magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim. W trakcie czteroletniego szkolenia z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie.


Ukończyła studia podyplomowe nadające uprawnienia pedagogiczne. Certyfikowany trener TUS. Systematycznie wzbogaca swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach, konferencjach naukowych z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej oraz zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i dorosłych.


Aktualnie pracuje w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży II WSS im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu.


Doświadczenie zawodowe zdobywała w Dziennym Oddziale Psychiatrycznym dla dzieci i Młodzieży, w gabinecie prywatnym, jako psycholożka szkolna w szkole podstawowej, w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego oraz w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego.

 • diagnoza psychologiczna m.in.: zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, ADHD, spektrum autyzmu,
 • praca psychoterapeutyczna z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi: trudności rozwojowe, zaburzenia emocjonalne, zaburzenia lękowe, depresja, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, ADHD, spektrum autyzmu,
 • psychoedukacja rodziców,
 • prowadzenie Treningów Umiejętności Społecznych.

poniedziałek 15:30-18:30

Czym się zajmuje?

poniedziałek 16:30-20:30, piątek 16:30-20:30

Hanna Maleszka

Psycholożka, psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (w trakcie certyfikacji). Ukończyła studia podyplomowe Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej oraz Studium terapii dzieci i młodzieży. Na drodze rozwoju uczestniczy w szkoleniach i konferencjach z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej dorosłych, młodzieży i dzieci.


Doświadczenie zawodowe zdobywała współpracując z placówkami edukacyjnymi i terapeutycznymi, Warsztatem Terapii Zajęciowej, Domem Opieki, Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym.


Aktualnie rozwija własną praktykę terapeutyczną, współpracuje z Ośrodkiem Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi w zakresie przeprowadzania diagnozy psychologicznej, prowadzenia psychoterapii indywidualnej i grupowej. Udzielania wsparcia psychologicznego i psychoedukacji dorosłym oraz najmłodszym.

 • diagnoza psychologiczna m.in.: spektrum autyzmu, ADHD, zaburzenia lękowe (np. lęk uogólniony, lęk społeczny, separacyjny, napady paniki) depresja, dystymia, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia osobowości,
 • praca psychoterapeutyczna z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi: depresja, zaburzenia lękowe (lęk uogólniony, lęk społeczny, napady paniki, lęk separacyjny, mutyzm wybiórczy), ADHD, spektrum autyzmu, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia snu, zaburzenia osobowości,
 • psychoedukacja rodziców, wsparcie psychologiczne.

poniedziałek 15:30-18:30

Czym się zajmuje?

środa 13:00-20:00

Nastazja Cieciura

Logopeda, psycholog, filolog. W trakcie studiów na kierunku Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną.


Doświadczenie zdobywała, pracując w przedszkolach i szkołach międzynarodowych, szkole specjalnej terapii behawioralnej dla dzieci z ASD, gabinetach logopedycznych, żłobku, dziennym ośrodku dla osób z zaburzeniami rozwoju, a także odbywając staż w poradni psychologiczno-pedagogicznej, na dziennym oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży, w środowiskowym domu samopomocy dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej.

 • zaburzenia czynności prymarnych,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • zaburzenia komunikacji na tle ASD,
 • dyslalia,
 • dysleksja,
 • prowadzenie terapii grupowej TUS (Trening Umiejętności Społecznych).

poniedziałek 15:30-18:30

Czym się zajmuje?

czwartek 13:00-18:30, piątek 13:30-16:00

Konrad Bednarek

Coach, specjalista ds. szkoleń, psycholog w trakcie rocznego szkolenia z terapii poznawczo-behawioralnej.


Absolwent Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył Szkołę Trenerów Biznesu Moderatora, Akademię Prowadzenia Szkoleń Online oraz Szkołę Coachingu Menedżerskiego. Certyfikowany trener FRIS® - narzędzia rozwojowego diagnozującego style poznawcze - styl myślenia i styl działania.


Na co dzień współpracujący z biznesem (B2B). Opiekun klienta indywidualnego i biznesowego, koordynator projektów szkoleniowych w jednej z wrocławskich firm doradczo-szkoleniowych. Specjalizuje się w budowaniu motywacji wewnętrznej, podnoszeniu jakości obsługi klienta, coachingu w organizacji.

 • coaching indywidualny oraz coaching grupowy,
 • motywacja i praca z celami,
 • badanie potrzeb szkoleniowych i rozwojowych w biznesie,
 • diagnostyka i konsultacje w obszarze stylów poznawczych – stylu myślenia i stylu działania, dzięki wykorzystaniu narzędzia rozwojowego FRIS®

poniedziałek 15:30-18:30

Czym się zajmuje?

środa 18:00 - 21:00

piątek oraz spotkania online do ustalenia

Poczuj się dobrze

G

Gabinety.

Dbamy o to, aby każdy czuł się komfortowo

ZOBACZ OFERTĘ
ZOBACZ OFERTĘ

G

Gabinet 60 znajduje się na 2 piętrze, po lewej stronie.

Nasze działania

Gabinet 30

Benefit No.1

Add a description of your offer

and key benefits. What it is and

how it helps your customer.

Add a description of your offer

and key benefits. What it is and

how it helps your customer.

Benefit No.1

Add a description of your offer

and key benefits. What it is and

how it helps your customer.

Benefit No.1

A supporting statement for your value proposition to encourage

customers to complete your CTA

Zajęcia grupowe

Doradztwo rodzicielskie

Rozwój

Pomoc interwencyjna

Konsultacje psychiatryczne

Konsultacje psychologiczne

Terapia indywidualna

Konsultacje wychowawcze

Zajęcia
grupowe

A few sentences about your

product. How it help to solve

clients' problems. It should

convince the unconvinced. No

fake quotes or photos!

Piotr Czyż

Milena Wabnic

Zespół

Współdziałamy, by pomagać. Nasz zespół tworzą psycholodzy, psychoterapeuci i lekarz psychiatra.

Karolina Dunaj

Anna Królicka-Deręgowska

słowo przewodnie/motto

zadbaj o siebie

pobierz darmowe materiały

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent nec erat eget enim condimentum laoreet non vitae mi.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Praesent nec erat eget enim condimentum laoreet non vitae mi. Cras elementum, lorem nec finibus

Eliza, mama Zosi

Krystyna

Krzysztof, ojciec bliźniaków

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. W każdym momencie mogą Państwo dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki internetowej i wyłączyć opcję zapisu plików cookies.
więcej